Nutimeetri logo

Teretulemast Nutimeetrisse!

See on demo applikatsioon, mis näitab teile Nutimeetri võimalusi.

Mõnesid võimalusi, nagu näiteks seadete muutmine ja teavituste loomine demos kasutada ei saa.